Dalibor Worm

Životopis

portrait portrait

Narozen: 12.4. 1965 v Teplicích

Studia

 • 1980-84 – SPŠ keramická v Bechyni, Prof. Jaroslav Podmol
 • 1985-91 – Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, ateliér keramiky a porcelánu, prof. Otto Eckert, prof. Bohumil Dobiáš, prof. Václav Šerák

Práce

 • 1991-93 – výtvarník porcelánové manufaktury Royal Dux Bohemia v Duchově
 • 1992-95 – asistent na výtvarné katedře Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
 • 2000 – založil studio „Design Volné ruky“
 • 2006-2020 – Masarykova ZŠ a MŠ v Krupce u Teplic - učitel VV
 • 2008 – založil „Minigalerie Vestibul“ – Masarykova ZŠ a MŠ v Krupce u Teplic
 • 2011-2016 – odborný asistent na Katedře výchov uměním pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
 • od 2022 – učitel na SOŠ Litvínov – Hamr
 • od 2023 – učitel na Střední a vyšší odborné škole umělecké a řemeslné – Praha

V současné době se zabývá sochařskou tvorbou, kresbou, malbou a designem porcelánu, který realizuje pod autorskou značkou „Porcelán Volné ruky“.

Sympozia

 • 2011 – Mezinárodní sympozium- Mezníky v krajině, Keramické studio Kohoutov
 • 2010 – Mezinárodní keramické sympozium Fu Pin, Čína
 • 2008 – Malířské sympozium Pecínov
 • 2007 – Mezinárodní výtvarné sympozium Štba, Vysoké Tatry, Slovensko
 • 2007 – Mezinárodní keramické sympozium Boleslawiec, Polsko
 • 2006, 2007, 2008 – Mezinárodní malířské sympozium Všeradice
 • 2006, 2008 – Mezinárodní plenér Loket
 • 2005, 2006 – Mezinárodní malířské sympozium , Hoslovice
 • 2003 – Mezinárodní kamenosochařské sympozium Lauenstein, Německo
 • 1999, 2001, 2005 – Mezinárodní hrnkové sympozium, Dubí u Teplic
 • 1997 – Mezinárodní hrnkové sympozium, Dubí u Teplic
 • 1997 – Mezinárodní keramické sympozium, Lučenec, Slovensko
 • 1996 – Mezinárodní sympozium kresby a malby, Český Krumlov
 • 1996 – Mezinárodní sympozium malby kobaltem, Dubí u Teplic
 • 1996 – Mezinárodní konference historiků a teoretiků umění, Český Krumlov
 • 1993 – Mezinárodní hrnkové sympozium, Dubí u Teplic

Zastoupení ve veřejných sbírkách

 • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • Regionální muzeum v Teplicích
 • Agentura čs. Keramického designu v Českém Krumlově
 • Muzeum města Prahy
 • Novohradská galerie v Lučenci, Slovensko
 • Muzeum keramiky Boleslawiec, Polsko
 • FuLe mezinárodní keramické centrum, Fu Pin, Čína

Výstavy

 • 2019 – Regionální muzeum v Teplicích – zámecká jízdárna, POMSTA MATERIÁLU, výstava plastik a kreseb, Teplice
 • Kurátorka a instalace výstavy: PhDr. Milena Klasová
 • Fotografie: Gabriel Urbánek

Tato výstava není vlastně ničím jiným, než výpovědí o životním a uměleckém postoji člověka, který se jej po dlouhém váhání rozhodl představit veřejnosti. Je soustředěně celistvá a ve smyslu čistého výtvarného projevu jednotná svým svobodným a pouze zdánlivě spontánním gestem. Ta spontaneita je totiž dlouze promýšleným činem. ČÍST VÍCE

Již z názvů objektů je znát, že se Dalibor Worm pohybuje na hraně dvou světů, které bychom bez bližší pozornosti mohli nazvat odlišnými. Po tom nám všem důvěrně známém, kde žije a pracuje, a po tom vzdáleném, měřeném hodnotami taoismu. Jenže právě to, co obé pojí, se velmi obtížně definuje, protože je to svrchovaně intimní, tak jako mnohovrstevné myšlenky, představy a z nich vzniklé tvary.

O objasnění se můžeme pokusit prostřednictvím citátů. „Ticho není nic tak prostého, není ničím daným, musí být vytvořeno“ napsal francouzský básník a esejista Claude Roy ve snaze vytvořit životní prostor pro člověka, který potřebuje být sám, protože chce být sám sebou. A překvapivě taoismus nabízí obdobnou šanci jedinci, který, jak píše sinolog Oldřich Král „ve jménu harmonie a klidu vede si svou ve světě neklidu a tlachání… aby zvolna budoval trvalý prostor, v němž by uměl být sám sebou“. Otázka tedy zní, v jakém prostředí se ocitá jedinec v naší rozbouřené době a jaké prostředí by si měl vytvořit, aby mohl nejen dobře žít, ale také smysluplně pracovat. V jakém mu to vyhovuje, zní odpověď. Dalibor Worm se rozhodl pro návrat k pramenům, pro ten tichem obnovený řád věcí.

Dopomáhá mu k tomu porcelán, ta zvláštní sněhobílá a sama o sobě kultivovaná hmota. Za léta, po kterou s ním pracuje, ho poznamenala a naopak, on se naučil jej ovládat, a z tohoto důvodu si může dovolit představit porcelán nejen jako rovnováhu monumentality, pohybu a zároveň křehkosti, ale může mnohem víc, může jej nebezpečně ohýbat, aniž by praskl a může ho i tříštit, když to obsah a výraz objektu vyžaduje. Nic není ponecháno náhodě.

Některé vystavené objekty vznikaly na konci devadesátých let a pozvolna se ubírají prostorem konírny až k současnosti. Už s koncepcí výstavy jsme si stanovili za cíl udržet je všechny, i když inspirované nejrůznějšími podněty, v jednotném duchu a smyslu. Štětcovými kresbami kruhů se pak Dalibor Worm dotkl starého čínského spisu Stanovení pravidla jedné čáry. To v ní se prý ukrývá základ všeho bytí, a pakliže se čára uzavírá v kruh, je i vyjádřením koloběhu života. S'Kung Tchu v jedné básni ze sbírky 24 vlastností básníků píše:

„Je nesmírná osa země
a nekonečná osa nebe
k nimž od věků člověk chce mít klíč
od věků chce se s nimi ztotožnit.

Tak stoupáš za světlem tušeným ve výši
až vposled vrátíš se do temnot nicoty
tak putujem stále po tisíce let
a to je vše, co chtěl jsem povědět.“

PhDr. Milena Klasová

Individuální výstavy

 • 2019 – Galerie u zřícené lávky, PORCELÁN A PORCELÁN, Praha – Troja
 • 2019 – Regionální muzeum v Teplicích – zámecká jízdárna, POMSTA MATERIÁLU, výstava plastik a kreseb, Teplice
 • 2015 – Dům porcelánu s modrou krví, Porcelán Volné ruky, Dubí u Teplic
 • 2012 – Galerie Suterén, Mé krajiny, Ústí nad Labem
 • 2011 – Výstavní síň designu FUD fakulty umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem, Dubí u Teplic
 • 2009 – Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou – s Annou Klimešovou
 • 2007 – Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými Lesy – s J. Brázdou
 • 2005 – Jazz club Teplice
 • 2004 – Městská galerie, Jirkov – s R. Křelinou
 • 2000 – Galerie Tevis, Dubí u Teplic
 • 1998 – V ateliéru, Teplice
 • 1997 – V ateliéru, Teplice
 • 1996 – V ateliéru, Teplice
 • 1995 – Galerie U jednorožce, Praha – s L. Jarchovskou
 • 1995 – Galerie Suterén, Ústí nad Labem
 • 1993 – Lesní ateliér Kuba, Kersko
 • 1992 – Malá zámecká galerie, Teplice – s R. Witáskem
 • 1990 – Český Těšín – s R. Witáskem

Společné výstavy (výběr)

 • 2023 – Hliny plní, Galéria Statua, Pálffyho palác, Bratislava, Slovensko
 • 2017 – Oheň / Hlína / Led, Václav Šerák a žáci, Galerie umění Karlovy Vary
 • 2015 – Keramické setkání Kolín, Socha a prostor, Kolín
 • 2014 – Drak se probouzí, Palác Kinských, Národní galerie v Praze
 • 2014 – Oheň/ Hlína/ Led, Václav Šerák a žáci, výstavní sál, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • 2014 – Fenomén B!, výstava k 130. výročí keramické školy v Bechyni, Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
 • 2012 – Letní keramická plastika, Galerie Klenová
 • 2012 – Keramické setkání Kolín – Socha a prostor
 • 2012 – Retrospektiva Art Sympozium 2006-2011, galerie M.D.Rettigové, Všeradice
 • 2011 – Čínské menu – výstava fotografií ze společného pobytu autorů v Číně
 • 2011 – Světlo a prostor – Valašské muzeum ve Velkých Karlovicích
 • 2010 – A něco navíc – Galerie deset, Praha
 • 2010 – Evropský keramický kontext 2010 – Umělecké muzeum Bornholm, Dánsko
 • 2010 – Východoevropská keramická tvorba – Muzeum Evropy Fu Pin, Čína
 • 2009 – Tibet mysli – Novoměstská radnice, Praha
 • 2009 – Design 1999–2009 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze – Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
 • 2008 – Současná keramická plastika – Kostelec nad Černými lesy
 • 2008 – Letní keramická plastika – Roztoky u Prahy
 • 2007 – Exotismy ve výtvarném umění 20. století v Čechách a na Moravě – České muzeum výtvarného umění, Praha
 • 2007 – Současná keramická plastika – Chodovská Tvrz, Praha
 • 2006 – festival čajové kultury – Západočeské Muzeum Plzeň
 • 2000 – Od nádoby k soše – současná česká keramika, Novoměstská radnice, Praha
 • 1997 – Česká keramická konvice – Český Krumlov
 • 1997 – Lučenec – Novohradská galerie, Slovensko
 • 1997 – Česká a slovenská keramická tvorba, Ljubjana, Slovinsko
 • 1996 – Česká a Maďarská keramická tvorba, Český Krumlov
 • 1995–2005 – Mezinárodní výstava keramické tvorby, Český Krumlov
 • 1992 – Unie výtvarných umělců Ústí nad Labem „Maska“ – Galerie Emila Filli, Ústí nad Labem
 • 1992 – Albano di Roma, Unie výtvarných umělců Teplice – Řím, Itálie
 • 1991 – Výstava keramické unie – Galerie Mozart, Praha
 • 1991 – Výstava duchcovského porcelánu – ÚBOK, Praha
 • 1991 – Veletrh porcelánu – Frankfurt nad Mohanem, Německo
 • 1991 – Všeobecná čs. Výstava, Praha
 • 1991 – Tepličtí výtvarníci – Avesta, Švédsko

Kontakt

ČESKY
ENGLISH